Welkom op de website van Post-Kogeko

Innovatie

Innovatie

Om voorop te lopen is innovatie van groot belang. Zonder vernieuwing staan we stil en stilstand is achteruitgang. Post-Kogeko is continu op zoek naar nieuwe oplossingen en toepassingen voor vergroening. Maar ook veiligheid (mensen en voedsel) en het stimuleren van de kringloopcyclus hebben voortdurend onze aandacht.

Op dit moment hebben wij de meeste innovatieprojecten lopen op het gebied van CO2-reductie.
Daarom rijden wij LNG-auto’s en zijn wij gestart met een pilot met een trailer welke verantwoord wordt gekoeld door middel van zonne-energie.

De belangrijkste innovatie die we op dit moment reeds succesvol hebben verwezenlijkt, is ons
Technisch Support Programma. We halen hiermee mooie resultaten op het gebied van veiligheid en brandstofbesparing en we blijven werken aan verdere verbetering. Het programma vormt de belangrijkste pijler van onze activiteiten in het kader van Duurzame Logistiek.