Welkom op de website van Post-Kogeko

Verantwoordelijkheid

Emissie

Bij duurzaamheid is emissie als aandachtsgebied voor elk transportbedrijf een must. De hoeveelheden diesel die de transportsector verbruikt, en daarmee de CO2-uitstoot, zijn enorm. De impact op vergroening is hier voor elk transportbedrijf dus groot. Voor Post-Kogeko geldt dat 95% van al onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van diesel om onze vrachtwagens te laten rijden voor onze klanten.

Naast CO2 is ook de uitstoot van NOx een belangrijke indicatie van de duurzaamheid van het wagenpark. De overheid schrijft normeringen voor in de vorm van Euro-aanduiding (Euronormering). Op dit moment is Euro 5 in de branche standaard. Bij investeringen vanaf 2013 is dit Euro 6. Deze normeringen houden verband met geldende milieuzonering in stedelijk gebied.

Post-Kogeko streeft naar een zo groot mogelijk aandeel van de hoogst geldende standaard op het 
gebied van Euronormering. Daarnaast hebben wij in samenwerking met Scania een Technisch Support Programma opgezet, gericht op maximale reductie van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. U kunt hierover meer lezen onder “Prestaties”.