Welkom op de website van Post-Kogeko

Pay-Checked in Transport

Certificaat Pay-Checked

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) regelt dat een werknemer die onderbetaald wordt, zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever hiervoor aansprakelijk kan stellen.

Per 1 januari 2017 geldt deze wet ook voor logistieke activiteiten. Deze aansprakelijkheid kan alleen afgewend worden wanneer de aansprakelijk gestelde partij kan aantonen niet-verwijtbaar te hebben gehandeld ter zake van de onderbetaling. De WAS bepaalt dat een opdrachtgever deze niet-verwijtbaarheid mag aantonen door verwijzing naar het keurmerk Paychecked.

Post-Kogeko heeft het certificaat Pay-Checked behaald.

Meer informatie over Paychecked vindt u op http://www.paychecked.nl/Paginas/Register.aspx